White Rice Penne Pasta (GF) ORGANIC

  • Sale
  • Regular price $6.50


Ingredients: White Rice Flour (oryza sativa), Potato Starch, Tapioca Flour, Maize Flour, Vegetable Gum (405)

Gluten Free, Wheat Free, Dairy Free, Egg Free, Yeast Free, GMO Free, Peanut Free,Tree Nut Free, Soy Free

Made in Australia